Historia

Paris historiaMan har hittat rester av bosättningar från stenåldern i Paris, men den egentliga bebyggelsen anses vara den av de keltiska parisierstammen. Dessa slog sig ner på Ile de la Cité i början av 200- talet före Kristus. Senare besegrades dessa av romarna vilka upprättade ett administrativt centrum på den västra stranden av Seine. Man kan se flera romerska bad i Hotel de Cluny och en amfiteater på Rue Monge vittnar också om tiden av romerskt herravälde. Den romerska makten försvagades alltmer genom otaliga anfall från barbarer och vid mitten av 400-talet erövrades staden av franker. Paris blev då huvudstad i det nya riket Frankrike.

Under 700-talet blev Pippin den lille kung över Frankrike och han styrde landet från Paris. Pippins son Karl den store flyttade däremot huvudstaden till Aachen och Paris började förfalla. När sedemera Kung Hugues Capet tog över makten flyttades återigen huvudstaden till Paris.

Bartolomeinatten

Bartolomeinatten har gått till historien som ett fruktansvärt blodbad där tusentals människor mördades. Detta var en enorm massaker på franska protestanter kallade hugenotter som ägde rum natten till den 24 augusti 1572 i samband med bröllopet mellan Henrik av Navarra och Margareta av Valois. Många protestanter hade anlänt till Paris för att närvara vid bröllopet. Man tror att den utlösande faktorn var ett attentat på en protestantisk adelsman vid namn Gaspard de Coligny. Troligen var det Karl IX:s mor Katarina av Medici som låg bakom mordförsöket på Coligny och som på så vis utlöste massakern. Katarina var katolik.

Franska revolutionen

Klyftan mellan rika och fattiga ökade och till slut stormade Paris invånare Bastiljen 14 juli 1789. Detta blev upptakten till den franska revolutionen. 14 juli är också Frankrikes nationaldag till minne av denna händelse. Efter cirka en månad avskaffades feodalismen och allas rätt att vara fria medborgare lagfästes. I oktober 1789 marscherar folket mot Versailles och kungafamiljen fängslas i Tuilerierna. År 1792 avskaffas monarkin officiellt och den första republiken utropas. Under perioden 1792 till 1794 styr bland andra Robespierre och Marat Paris och många människor får under denna tid sätta livet till genom giljotinering. Under denna tid avrättas också Ludvig XVI och hans hustru Marie-Antoinette genom giljotinering som förrädare.

Napoleon

Efter den franska revolutionen var Paris sargat. Det var heller inte långt till en rojalistisk revolt när Napoleon Bonaparte tog maken. Han var blott ung general från Korsika men han kröntes storstilat till kejsare av Frankrike i Notre Dame år 1804. När Louis Napoleon besteg tronen i mitten av 1800-talet påbörjades en massiv renovering och utveckling av staden Paris. Nu skapades de breda boulevarderna och många av de parker som idag är så välbesökta anlades under hans regeringstid. Många offentliga byggnader uppfördes också under denna tid och Paris kom att utvecklas till den mest praktfulla staden i Europa.